Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamenskurs | Oslo

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3111) våren 2020? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO.

foredragsholdere eksamenskurs

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Bryggegata 6 kl. 16:00–20:00, på følgende datoer:

Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211)

 • Onsdag 22. april
 • Mandag 4. mai
 • Tirsdag 5. mai
 • Onsdag 6. mai

Formuerett I (JUS3111)

 • Mandag 11. mai
 • Tirsdag 12. mai
 • Onsdag 13. mai
 • Torsdag 14. mai

Dersom du melder deg på flere kursdager i samme fag, forbeholder Kluge seg retten til å bestemme hvilket kurs du får plass på.

Undervisningen i Forvaltningsrett og EØS-rett ledes av:

 • Mikkel Østhagen Hamar, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Mikkel jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning i relasjon til offentlige anskaffelser og teknologi. Han har erfaring som vitenskapelig assistent ved UiO og arbeidsgruppeleder ved UiB.
 • Nicolay Arntzen Bondi, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Nicolay arbeider bredt med tvisteløsning innen en rekke rettsområder. Han har erfaring som vitenskapelig assistent og kollokvieveileder ved UiO.
 • Vegar Vatne, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Vegar arbeider hovedsakelig med entreprise- og kontraktsrettslige spørsmål. Han arbeider også med prosess- og forvaltningsrettslige tema. Han arbeider også med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.
 • Mari Klungsøyr Kristiansen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Mari arbeider primært med prosjekter og tvisteløsning innenfor områdene teknologi og offentlige anskaffelser.
 • Håvard Berntzen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Håvard bistår private og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning innen en rekke rettsområder, særlig kontraktsrett og offentlig rett.

Undervisningen i Formuerett I ledes av:

 • Thea Killengreen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Thea arbeider i hovedsak med finansmarkedsrett og finansiering.
 • Lars Joar Schöffel, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Lars Joar jobber hovedsakelig med skatterett, selskapsrett og transaksjoner.
 • Georg Dahlen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Georg jobber hovedsakelig med kjøp, salg og leie samt utvikling av næringseiendom. I tillegg jobber Georg med tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom.
 • Håkon Plener Fredriksen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Håkon bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom, entrepriserett og alminnelig kontraktsrett.