Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamenskurs | Stavanger

Skal du ha eksamen i Kontraktsrett II (BRV310) og Forvaltningsrett II (BRV210) våren 2020? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiS. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før kurset sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Olav Kyrres gate 21, Herbarium på følgende datoer:

Kontraktsrett II (BRV310)

  • Mandag 9. mars kl. 16:30–20:30

Forvaltningsrett II (BRV210)

  • Onsdag 27. mai kl. 16:30–20:30

Undervisningen i Kontraktsrett II ledes av:

  • Maren Storhaug Fosse, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom og entrepriserett. Maren har tidligere arbeidet som arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultetet i Bergen.
  • Pål Trovatn Abrahamsen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Han jobber hovedsakelig med rådgivning innenfor selskapsrett og transaksjoner.

Undervisningen i Forvaltningsrett II ledes av:

  • Martha Bråtveit Line, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, entrepriserett og offentlige anskaffelser.
  • Hanna Håberg, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett, men hun bistår også med konkurranse- og selskapsrettslige problemstillinger.