Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamenskurs | Oslo

Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3112) høsten 2021? Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO.

Lamper

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Bryggegata 6 kl. 17:00–20:00, på følgende datoer:

Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211)

  • Onsdag 24. november
  • Torsdag 25. november

Pameldingsknapp.jpg

Formuerett I (JUS3112)

  • Mandag 15. november
  • Tirsdag 16. november

Pameldingsknapp.jpg

Dersom du melder deg på flere kursdager i samme fag, forbeholder Kluge seg retten til å bestemme hvilket kurs du får plass på.

Undervisningen i Forvaltningsrett og EØS-rett ledes av:

  • Sigve Berg Tronsmoen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Sigve arbeider med tvisteløsning på flere rettsområder.
  • Sigurd Høines, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Sigurd arbeider med offentlige anskaffelser, statsstøtte og andre EU/EØS-rettslige temaer. Han bistår særlig offentlige oppdragsgivere og private leverandører når det gjennomføres offentlige anskaffelser.
  • Elise Tveiten, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Elise er en del av Kluge sitt tech team. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser og teknologi.

Undervisningen i Formuerett I ledes av:

  • Georg Dahlen, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Georg arbeider hovedsakelig med kjøp, salg og leie samt utvikling av næringseiendom.
  • Håkon Plener Fredriksen, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Håkon bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom, entrepriserett og alminnelig kontraktsrett.
  • Beate Kathrine Berge, advokatfullmektig i Kluges avdeling for industri, handel og finans. Beate bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor en rekke rettsområder, særlig innen kontraktsrett og energi.