Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nyheter

Kluge har over de siste årene bistått Bane NOR SF på Follobaneprosjektet. En viktig del av prosjektet har vært boring av rundt 20 km tunell mellom Oslo og Ski ved bruk av tunellboremaskiner (TBM). Tunellen, som får navnet Blixtunellen, blir den lengste jernbanetunnelen i Norden. Bruken av TBM i et prosjekt i denne størrelsesordenen er nytt i norsk sammenheng.

Vi er glade for å ønske Eystein Eriksrud velkommen som partner i Kluge. Eystein vil tilføre verdifull kompetanse innen selskapsrett, verdipapirrett og finansrett.

To nye partnere i Kluge

Vi er svært glade for å kunne ønske Ole André Oftebro og Nils Kristian Lie velkommen som partnere i Kluge. De vil være en del av vår satsning innen arbeidsrett.

Kluge er sertifisert Miljøfyrtårn

Fra desember 2020 er Kluge stolte over å kunne si at vi er en Miljøfyrtårnbedrift. Sertifikatet er en anerkjent attest på at virksomheten tar sitt klima- og miljøansvar på alvor. Sertifikatet, som utstedes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, er Norges mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Høyesteretts dom i klimasøksmålet

Høyesterett i plenum har avsagt dom i det såkalte «klimasøksmålet», en dom som i lang tid fremover vil engasjere oss jurister, miljøorganisasjonene og petroleumsbransjen – men også folk flest. Mens Olje- og energiminister Tina Bru har uttalt at dommen «slår ring om en langvarig norsk tradisjon hvor vanskelige politiske spørsmål vurderes, debatteres og til slutt avveies av folkevalgte i stortingssalen», kritiseres dommen fra flere hold for å være konservativ og maktpreserverende, og for å redusere Grunnloven § 112 til en honnørparagraf.

Kluge har siden 2012 vært en av Flyktninghjelpens hovedsamarbeidspartnere, og samarbeidet er nå forlenget med tre nye år. Samarbeidet gir Flyktninghjelpen den faglige tyngden de trenger for å løse juridiske problemstillinger, både i felt og på hovedkontoret i Oslo. For Kluge betyr det ny innsikt og utvikling innenfor områder som menneskerettigheter og humanitært arbeid. Forlengelsen av partnerskapet baner vei for større, langsiktige samarbeidsprosjekter.

Tre nye partnere i Kluge

Vi har gleden av å ønske Joar Kalsaas, Fredrik Aadahl og Marte Thorsby velkomne som nye partnere i Kluge.