Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge har bistått Wellesley Petroleum AS

Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerinteresse i Duva feltet til PGNiG Upstream Norway AS.

Plattform
Foto | Unsplash: Clyde Thomas

Duva feltet er et olje og gass felt i Gjøa området og er under utbygging i henhold til en plan for utbygging og drift innlevert i februar 2019. Et Kluge team ledet av partner Audun Stornes har rådgitt Wellesley Petroleum AS med alle juridiske aspekter knyttet til transaksjonen. Assosiert partner Jone Stakkestad og advokatfullmektig Eirik Aanestad har også vært en del av Kluge-teamet. Kluge sin bistand i saken ble satt i gang tidlig vår 2019 og transaksjonsavtaler ble inngått i juli 2019.

Wellesley Petroleum AS er støttet av en gruppe av insitusjonelle investorer ledet av Blue Water Energy.