Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge har bistått Kommunal- og moderniseringsdepartementet med godkjenning av statsstøtte til Ice i forbindelse med koronakrisen

I går godkjente EFTAs overvåkningsorgan ESA en betalingsutsettelse til 2025 for lisensavgifter på totalt ca. 550 millioner for mobilselskapet Ice. Tiltaket skal sørge for at investeringer i Norges tredje mobilnett kan fortsette til tross for koronakrisen (covid-19).

Foto: Adrian vrban | Unsplash

Covid-19 har gjort det vanskelig for Ice å kunne fortsette med utbyggingen av det tredje mobilnettet. Det tredje mobilnettet forventes å styrke sikkerheten og resultere i lavere priser og flere valg for forbrukere og bedrifter.

Kluge ved Arne Torsten Andersen, Clemens Kerle og Frederik Nordby har vært juridisk rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom hele prosessen.

Tiltaket ble notifisert til ESA 15. mai og er nå godkjent.

ESA har tidligere godkjent en rekke norske støtteordninger for å bøte på de økonomiske konsekvensene koronautbruddet har hatt og vil komme til å ha i tiden fremover, men dette er den første beslutningen knyttet til en enkeltbedrift.

Kluge har tidligere publisert en artikkel om det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket og en oppdatering av hvordan ESA og EU-Kommisjonen har praktisert det nye midlertidige støtteregelverket.

Kluges eksperter følger nøye med på de raske utviklingene i statsstøtteregelverket som følge av koronaviruset og bistår for tiden løpende både offentlige og private aktører i anvendelsen av det nye regelsettet. Vi har trolig Norges største statsstøtteteam bestående av en rekke advokater med lang erfaring fra både ESA, EU-kommisjonen og departementer, og har derigjennom særlig håndteringskompetanse på denne typen saker.

Dersom du har spørsmål knyttet til statsstøtte generelt eller korona-tiltak spesielt står vårt statsstøtteteam til disposisjon.