Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge bidrar til prestisjetung internasjonal veiledning om cybersikkerhet

International Comparative Legal Guides: Cybersecurity 2021 er publisert. I utgivelsen behandles regelverk omkring ulike, relevante aspekter ved cybersikkerhet i flere jurisdiksjoner.

Kluges Stian H. Oddbjørnsen, Ove A. Vanebo, Iver J. Brække og Mari K. Kristiansen har vært medforfattere til boken og skrevet om norske rettsregler som omhandler cybersikkerhet.

Kluge har et sterkt fagmiljø innen blant annet digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern og bistår en rekke offentlige og private klienter på disse områdene.

Les hele guiden på ICLG.com