Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Artikkel om endringsadgangen i IT-kontrakter underlagt anskaffelsesregelverket

Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder i hovedsak prosessen frem til kontraktsinngåelse. Den etterfølgende kontraktsfasen reguleres i utgangspunktet av kontraktsretten. Et viktig unntak fra dette utgangspunktet er reguleringene av hvilke endringer som er tillatt å gjøre i kontrakter som er underlagt anskaffelsesregelverket.

trær

Overordnet må en endring ha hjemmel i regelverket for å være tillatt. En endring som foretas uten hjemmel, vil kunne sanksjoneres. IT-kontrakter er blant anskaffelsene der det ikke sjelden vil oppstå et behov for endringer i forhold til de kunngjorte anskaffelsesdokumentene underveis i kontraktsforløpet. Hvilket handlingsrom har oppdragsgiver på dette området og hva er sentrale begrensninger? Kluge ved Mari Klungsøyr Kristiansen og Stian Hultin Oddbjørnsen har skrevet en artikkel om dette temaet publisert i seneste utgave av Lov&Data.