Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Flyktninghjelpen: Dugnaden stopper ikke ved våre landegrenser

– Koronaviruset diskriminerer ingen, og det burde heller ikke verdenssamfunnet gjøre, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Vår samarbeidspartner, Flyktninghjelpen jobber døgnet rundt og trapper opp innsatsen for å hindre spredning av koronaviruset til områder med sårbare flyktninger og internt fordrevne.

Al-Ezi Majed (6) vasker hendene og ansiktet fra den eneste vannkilden i Souk Al-Lail-leiren i byen Amran i Jemen, hvor det bor mer enn 50 familier. Dette bildebildet ble tatt i 2019, før koronavirusutbruddet startet. Foto: Nasser Abdulkareem/Flyktninghjelpen

Mennesker som er rammet av krig og konflikt er fryktelig sårbare i møte med koronaviruset. Mange lever allerede i en ekstremsituasjon, i tettpakkede flyktningleirer under svært enkle forhold. Ofte uten tilgang til rent vann og såpe. Det betyr at de ikke får vasket hendene sine – ett av de viktigste tiltakene for å beskytte seg mot smitte. Når viruset slår til mot overbefolkede leirer eller land rammet av krig og konflikt, hvor sykehus har blitt bombet og helsesystemet har kollapset, vil konsekvensene være brutale.

Flyktninghjelpen, og alle deres 14 000 feltarbeidere verden over, forbereder seg nå på uker og måneder med intens innsats for å hjelpe de aller mest sårbare i møte med pandemien.

Her er fem ting du bør vite om koronavirus og fordrevne (utdrag fra artikkel på flyktninghjelpen):

# 1: Mer enn 70 millioner mennesker over hele verden er tvunget på flukt på grunn av forfølgelse, konflikt, vold og menneskerettighetsbrudd. Av disse er mer enn 29 millioner flyktninger (inkludert 5,5 millioner palestinske flyktninger under UNRWAs mandat), hvorav 84 prosent bor i lav- eller mellominntektsland som har mangelfulle helse-, vann- og sanitetssystemer.
# 2: Mange land berørt av krig og/eller ustabilitet har mangelfull grensekontroll, med flyktninger, økonomiske migranter og andre som ofte reiser langs uformelle ruter. Disse landene kan ha vanskeligheter med å overvåke hvem som kommer inn og forlater deres territorium.
# 3: Flyktninger er spesielt sårbare for koronavirus og andre sykdommer på grunn av høy geografisk mobilitet, ustabilitet, liv i overfylte leire, mangel på gode sanitærforhold, og manglende tilgang til anstendige helse- eller vaksinasjonsprogrammer.
# 4: En annen bekymring er de områdene som er vanskeligst å nå. Bevæpnede grupper, sjekkposter, luftangrep og andre hindringer er vanlig og resulterer ofte i begrensninger i arbeidet med å nå de som trenger hjelp. Å drive humanitære operasjoner i disse områdene byr på store vanskeligheter og er noen ganger umulig.
# 5: Flyktninger og migranter er ofte de første som blir stigmatisert og blir ofte urettmessig beskyldt for å ha spredt virus. Vi har sett eksempler på noen populistiske politikere i Europa som kraftig kritiserer migrasjon og prøver å trekke en klar kobling mellom migranter og flyktninger og utbruddet, til tross for at det ikke er holdepunkter for å støtte dette. Når vi stigmatiserer migranter eller visse mennesker, risikerer vi at de skjuler symptomer eller unnlater å søke behandling, og setter sin egen og alle andres helse i fare.

Flyktninghjelpen har lang erfaring med å håndtere epidemier og kriser i verdens mest sårbare områder.
- Vi må stå på og levere, og ikke snu ryggen til folk som lever i disse landene og som trenger enorm støtte gjennom denne usedvanlig krevende perioden, sier Egeland.

Kluge og Flyktninghjelpen har i flere år hatt et samarbeid for å hjelpe mennesker på flukt med nødvendig juridisk veiledning og råd. Samarbeidet består av faglig utveksling og pro bono-tjenester fra Kluge til Flyktninghjelpen.

- Flyktninghjelpen gjør en fantastisk og uvurderlig innsats hver eneste dag, og det er godt å kunne bidra der vi kan, sier Bosse Langaas, Head of Strategy & Operations i Kluge.