Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Viktig unntak fra innsynsrett etter GDPR

Rett til informasjon om og innsyn i behandling av personopplysninger er grunnleggende rettigheter etter personopplysningsloven. Likevel gir personopplysningsloven (som gjør GDPR til norsk lov) unntak fra informasjonsplikt og innsynsrett for opplysninger i tekst som er utarbeidet for intern saksforberedelse.

big data stolpe

Unntak gjelder opplysninger som «utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for intern saksforberedelse, og som heller ikke er utlevert til andre, så langt det er nødvendig å nekte innsyn for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser», jf. personopplysningsloven § 16 første ledd bokstav e.

Bestemmelsen kan komme til anvendelse på tallrike situasjoner som må anses som saksforberedelse. Utkast til brev og andre dokumenter, samt konsepter, som utarbeides og bearbeides i forbindelse med saker, kan typisk falle inn under unntaket. Unntaket har blitt brukt ofte i forbindelse med utarbeidelse av arbeidsmiljøundersøkelser. Normalt må man også kunne unnta arbeidsgivers vurderinger av den ansattes arbeidsinnsats og fremtidige planer for den ansatte.

Kluges senioradvokat Ove A. Vanebo har skrevet om temaet i nyeste Lov & Data.