Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Samarbeidsavtale med miljøstiftelsen ZERO

Kluge har siden 2019 hatt et samarbeid med miljøstiftelsen Zero. Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som mener politisk lederskap og et fremoverlent næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen. Nå har begge parter blitt enige om å fornye samarbeidet, og etablere et mer aktivt partnerskap enn tidligere.

Samarbeidsavtalen innebærer faglig sparring om rammebetingelser som fremmer grønn vekst, inkludert for fornybar energi (herunder biodrivstoff og CCS), statsstøtteregelverket, offentlige anskaffelser, EUs taksonomi og GDPR. Avtalen innebærer at partene bidrar til hverandres kompetanseheving innen fagfelt der vi har sammenfallende interesse, og involveres i hverandres nettverk og aktiviteter.

– Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som mener politisk lederskap og et fremoverlent næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen. ZERO må forholde seg til rettslige rammeverk i vårt arbeid, og samarbeidet med Kluge vil være en viktig styrking av vårt faglige arbeid, sier Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO.

Partner i Kluge, Eeva Kantanen, leder vår avdeling for fornybar energi og grønn vekst, vil være en av de fagansvarlige inn mot avtalen. – Å realisere verdens klimaambisjoner og det grønne skiftet vil kreve omstilling i både samfunn, næringsliv og for privatpersoner. I denne omstillingen står også rammevilkår og juss sentralt, og vil være et viktig virkemiddel for å lykkes. Vi i Kluge ønsker å være en bidragsyter i det grønne skiftet, og bruke vår fagkompetanse til å fremme løsninger. Samarbeidet med Zero er et godt eksempel på dette, sier Eeva.»