Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Espen Nyland og Matias Apelseth gir ut boken «Byggeteknisk viten»

Byggeteknisk viten gir et dypdykk i en av entrepriserettens finurligheter: den tradisjonelle læren om utviklingsrisiko. Bakteppet for boka er bygge- og anleggsbransjens fokus på innovasjon, effektivitet og miljø. Stadig utvikles nye løsninger og materialer. Men hvem har ansvaret for at løsninger og produkter holder mål? Er det de som utvikler løsningene – entreprenørene og rådgiverne, eller er det de som skal nyte godt av disse - byggherrene?

Det er et økende fokus på innovasjon i bygge- og anleggsbransjen, og stadig finner entreprenører og rådgivere frem til nye, bedre og mer effektive løsninger. Oftest fungerer nyvinningene som forutsatt, men hvem må ta konsekvensene når den byggetekniske utviklingen bærer galt av sted? De som utvikler løsningene som senere viser seg å svikte - entreprenørene og rådgiverne - eller den som skal høste fruktene av innovasjonen - byggherren?

Målgruppen er advokater, dommere og andre praktikere som jobber med entrepriserettslige problemstillinger. Fremstillingen er også relevant for universitets- og høyskolestudenter.

- Tradisjonelt har man sagt at det er byggherrene som er ansvarlig for bransjekunnskapen, dersom utviklingen skulle bære galt av sted. Vi mener at konklusjonen langt på vei er den motsatte – alle gode grunner taler for at partene svarer for det de selv bringer inn i prosjektet. Og dersom det er entreprenøren som velger løsning/materiale, betyr det at han er ansvarlig for at dette fungerer som forutsatt, forteller en av bokens forfattere, Mathias Apelseth.

- Det grønne skiftet er en fin anledning til å se kritisk på hva som påvirker innovasjonsgraden i bransjen, og fokusere på de faktorene som vil gjøre nytten. Samtidig må vi sørge for at entrepriseretten utformes på en måte som ikke volder usikkerhet og tvist. Vi mener den tradisjonelle læren om utviklingsrisikoen feiler på disse punktene, og at den må skrives om, forteller Apelseth og Nyland. 

I deres oppsummering redegjør Nyland og Apelseth også for hvordan risikoen for byggeteknisk kunnskap burde bli fordelt mellom bransjeaktørene.

- I dag er det en asymmetri mellom entreprenørens og rådgiverens ansvar, ved at det kun er entreprenøren som er objektivt ansvarlig for sine ytelser i prosjektet. Slik burde det ikke være for så vidt gjelder utviklingsrisikoen. Vår klare oppfatning er at rådgiverens ansvar for slik svikt bør skjerpes, mot en tilsvarende utvidelse av rådgiverens forsikring. Økt forsikringspremie vil i siste omgang bli dekket av byggherren.

Bilde av byggteksnisk viten_350.jpg

Kjøp boken på Universitetsforlaget her