Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Schrems II: Faktisk risiko bør spille en rolle ved overføring av personopplysninger til tredjestater

I seneste utgave av Lov&Data har Marianne Gjerstad og Ove André Vanebo skrevet om Schrems II og betydningen for overføring av personopplysninger til tredjestater (utenfor EU/EØS).

Et særlig spørsmål som er hovedtemaet her, er om det skal tas hensyn til reell risiko, f.eks. for at tredjestaters myndigheter faktisk griper inn og henter ut informasjonen som overføres. Personvernrådet i Europa har foreløpig valgt en mer formell tilnærming, som innebærer at man skal se vekk fra "subjektive faktorer", eksempelvis sannsynligheten for myndighetsinngrep. Etter vårt skjønn blir dette en løsning som er problematisk sett opp mot andre prinsipper og kilder som belyser innholdet i GDPR. 

Kluge ved Marianne Gjerstad og Ove André Vanebo har skrevet om temaet i nyeste Lov&Data.

Artikkelen kan leses på lovdata.no