Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge er sertifisert Miljøfyrtårn

Fra desember 2020 er Kluge stolte over å kunne si at vi er en Miljøfyrtårnbedrift. Sertifikatet er en anerkjent attest på at virksomheten tar sitt klima- og miljøansvar på alvor. Sertifikatet, som utstedes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, er Norges mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Logo miljøfyrtårn

Verden står overfor enorme klima- og miljøutfordringer. Dersom verden skal nå det globale klimamålet om å begrense oppvarmingen til under to grader, må alle ta ansvar for å redusere sin klimapåvirkning.

Kluge skal ta samfunnsansvar i møte med disse utfordringene ved å bli et klimapositivt advokatfirma. Det vil si at vi i Kluge skal redusere vår klimapåvirkning og klimakompensere for den påvirkningen vi har. På den måten skal vi fjerne flere klimagasser enn vår virksomhet fører til.

Våre totale utslipp er små i det store bildet, og alene har ikke vårt bidrag særlig effekt. Vi vil likevel ta vår del av ansvaret, og vi ønsker å gå foran som et godt forbilde og heve minstestandarden for hva som kan forventes av miljøansvar i næringslivet og advokatbransjen.

Janne Felumb er miljøfyrtårnansvarlig i Kluge, og har ledet arbeidet som har ført frem til sertifiseringen.

– Sertifiseringsprosessen har i stor grad handlet om å sette allerede eksisterende praksis og mentalitet i system. Vi har gjennomgått rutiner, samt utarbeidet retningslinjer og satt mål for å minimere avfall, transport, innkjøp og energibruk, forteller hun.