Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge i Estate | Nylig lovendring blir ikke det verktøyet vi trenger

Det er mye bra i de nye reglene for sammenslåing av eierseksjonssameier som nylig trådte i kraft, men som verktøy i større utbyggingsprosjekter bidrar dessverre ikke lovforslaget med noen vesentlige forbedringer, skriver senioradvokat i Kluge Anders Elling Petersen Johansen i Estate.

Store utbyggingsprosjekter bygges gjerne ikke i en gang, men over tid og i flere salgs- og byggetrinn. Hvert trinn oppføres ofte som et eget eierseksjonssameie. Det betyr at når prosjektet, gjerne etter flere år, endelig er ferdigstilt, så kan det bestå av like mange eierseksjonssameier som byggetrinn. Hvert eierseksjonssameie har eget styre og egen økonomi. I et stort utbyggingsprosjekt, så kan det derfor være både fire, fem og seks ulike styrer og økonomier. Dette kan selvsagt være en tungvint organisering for de som skal forvalte sameiene. Det vil for mange derfor være ønskelig å slå det som for alle praktiske hensyn er ett sameie sammen, slik at det også blir ett eierseksjonssameie.

Les hele saken fra estate.no (+ artikkel)