Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge styrker seg innen Corporate/M&A

Vi er glade for å ønske Eystein Eriksrud velkommen som partner i Kluge. Eystein vil tilføre verdifull kompetanse innen selskapsrett, verdipapirrett og finansrett.

Eystein Eriksrud

Eystein kommer fra stillingen som partner i Ro Sommernes. Han har tidligere vært viseadministrerende direktør i Siem Industries Inc., partner i Wiersholm, Group General Counsel i Siem Industries Gruppen (basert i London) og direksjonsekretær i Kværner ASA (basert i London). Han har omfattende styreerfaring som styreleder og styremedlem i en rekke børsnoterte selskaper.

Eysteins hovedpraksisområder er innen selskapsrett, verdipapirrett og finansrett med fokus på fusjon, kjøp og salg av selskaper, børsnoteringer, bank og finans, private equity, verdipapirrett, restrukturering og andre transaksjoner. Gjennom sin karriere har Eystein opparbeidet omfattende kunnskap og erfaring i industri både innen shipping og offshore, energi inkludert fornybar energi, finans, metaller og kjemikalier og andre forskjellige industrier, både som juridisk rådgiver og i sentrale lederposisjoner. I tillegg har Eystein omfattende nasjonal og internasjonal erfaring og er vant til å jobbe globalt.

Vi er svært fornøyde med å kunne ønske Eystein ombord, og vi vet han vil tilføre kunnskap, nettverk og kapasitet inn på dette viktige fagområdet i Kluge.