Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

To nye partnere i Kluge

Vi er svært glade for å kunne ønske Knut Anders Sannes og Steffen Kvisler velkommen som nye partnere i Kluge. Begge har frem til nå vært partnere i Pacta Advokatfirma, som parallelt opphører, og vil inngå som del av vår avdeling for eiendom og entreprise.

Bilde av Espen Nyland, Knut Anders Sannes, Naja Dannow og Steffen Kvisler
Espen Nyland, Knut Anders Sannes, Naja Dannow og Steffen Kvisler

Knut Anders vil bli en del av vår avdeling for eiendom og entreprise. Han har særlig kompetanse knyttet til alle aspekter ved planlegging og gjennomføring av store og komplekse byggprosjekter, knyttet til både offentlig infrastruktur og energisektoren – herunder vann, sol og vind, både i Norge og internasjonalt. Han har også prosedert en rekke saker for domstolene.

Steffen vil også bli en del av vår avdeling for eiendom og entreprise, samt vårt team innen tvisteløsning. Steffen har bred erfaring innen bygg- og entreprise, med særlig fokus på saker som berører rådgivende ingeniører og arkitekter. Han har prosedert en rekke tvistesaker for domstolene, herunder et utall saker som gjelder profesjonsansvar. Han har også møterett for Høyesterett.

Begge kommer fra stillinger som partnere i Pacta Advokatfirma, og har tidligere jobbet i Kluge og hos Regjeringsadvokaten. Vi er svært fornøyd med å få Knut Anders og Steffen på laget, og vi vet de begge vil tilføre kunnskap, nettverk og kapasitet på disse viktige satsingsområdene for Kluge.