Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

COVID-19: Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Tirsdag 24. mars 2020 ferdigbehandlet Stortinget en rekke av regjeringens lovforslag for å redusere de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene mot koronautbruddet. Et sentralt hensyn er å sikre levedyktige, norske bedrifters likviditet gjennom krisen. I tillegg til etablering av kortsiktige rentefrie skattekreditter gjennom omfattende utsettelser av skattebetalinger, opprettes det en midlertidig statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, og Statens obligasjonsfond gjenopprettes.

Industri, handel og finans Bank/finansiering Koronavirus

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.

Industri, handel og finans Koronavirus Arbeidsrett/personvern Bank/finansiering Børs/verdipapirrett Insolvensrett Selskapsrett/M&A