Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sameier og borettslag – hva med fysiske fellesmøter under dagens smitteverntiltak?

Dagens smitteverntiltak medfører en rekke rettslige og praktiske utfordringer – også for eierseksjonssameier og borettslag. Vi mottar i disse dager henvendelser fra eierseksjonssameier og borettslag knyttet til blant annet avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger. Nedenfor skisseres noen utgangspunkt for hvilke regler som gjelder på dette området, samt mulige praktiske tilnærminger.

Koronavirus Fast eiendom

Avleggelse av årsregnskap i aksjeselskaper i lys av Korona-restriksjoner

Korona-viruset skaper utvilsomt store utfordringer for gjennomføringen av driften og ledelsen av norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Begrensinger i reisevirksomhet, karantener og andre restriksjoner kan blant annet gjøre det utfordrende å avholde fysiske møter. En aktuell problemstilling i denne situasjonen er hvordan norske selskaper skal behandle og avlegge årsregnskap, og hvilken fleksibilitet lovverket gir i den forbindelse.

Industri, handel og finans Koronavirus Selskapsrett/M&A

COVID-19: Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Tirsdag 24. mars 2020 ferdigbehandlet Stortinget en rekke av regjeringens lovforslag for å redusere de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene mot koronautbruddet. Et sentralt hensyn er å sikre levedyktige, norske bedrifters likviditet gjennom krisen. I tillegg til etablering av kortsiktige rentefrie skattekreditter gjennom omfattende utsettelser av skattebetalinger, opprettes det en midlertidig statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, og Statens obligasjonsfond gjenopprettes.

Industri, handel og finans Bank/finansiering Koronavirus

Koronaviruset | Arbeidsgivers verktøykasse

Koronaviruset har fått enorme konsekvenser for norsk arbeidsliv, og vi får en strøm av henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker å vite hvilke muligheter som finnes for å redusere personalkostnader. Nedenfor finner du en stikkordmessig oversikt over hvilke virkemidler som finnes. Vi bistår gjerne med konkrete vurderinger av hvilke tiltak som kan være aktuelle for din virksomhet.

Arbeidsrett/personvern Koronavirus

Hvor tidlig informerer børsnoterte selskaper om finansielle problemer som følge av Korona-tiltak?

Kluge-advokat Atle Degré har skrevet i Finansavisen om når du som børsinvestor kan vente nyheter om at selskapet med kniven på strupen forhandler med banken om endringer i lånevilkår eller økt likviditet. Paradoksalt kan meldinger om dette komme senere enn ordinær selskapsinformasjon.

Industri, handel og finans Børs/verdipapirrett Koronavirus

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett Koronavirus

Forsikring og koronautbrudd

Det er viktig at den enkelte bedrift vurderer egen forsikringsdekning i forhold til det stadig endrede risikobildet som har oppstått i lys av koronaviruset.

Koronavirus

Permittering og oppsigelse, rett til lønn og dagpenger

Mange arbeidsgivere har hatt hendene fulle de siste dagene, med spørsmål rundt permitteringer, hjemmekontor, utenlandsreiser, omsorgsdager, mv. Mye er skrevet og sagt gjennom nyhetsbrev og sosiale medier. I dette innlegget er det tatt for seg et par spørsmål som det er skrevet mindre om. For det første redegjøres det for spørsmål om mulighet for annet arbeid i permitteringsperioden og retten til dagpenger. Videre påpekes noen viktige punkter vedrørende permitteringer og oppsigelse.

Arbeidsrett/personvern Koronavirus

Rettigheter ved avbestilling av pakkereise på grunn av koronaviruset

I ekstraordinære situasjonen som koronaviruset har skapt er det viktig at reisende er oppmerksomme på at situasjonen endrer seg raskt, og at man må holde seg løpende orientert om pålegg og anbefalinger gitt av nasjonale myndigheter og reiseråd.

Koronavirus

Endringer i permitteringsregler, og fremgangsmåten ved permittering

Fredag 13. mars la regjeringen frem en rekke tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av COVID-19. Siden da har det pågått forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Stortinget har i dag, 16. mars, blitt enige om midlertidige tiltak som skal begrense både arbeidsgivers og arbeidstakers økonomiske tap som følge av koronaviruset. Nedenfor finner du de arbeidsrettslige tiltakene Stortinget har blitt enige om.

Arbeidsrett/personvern Koronavirus

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.

Industri, handel og finans Koronavirus Arbeidsrett/personvern Bank/finansiering Børs/verdipapirrett Insolvensrett Selskapsrett/M&A

Koronaviruset – aktuelle problemstillinger for arbeidsgivere

Spredningen av koronaviruset reiser en rekke ulike spørsmål og problemstillinger for arbeidsgivere. Dette kan være knyttet til sikring av drift, trygging av virksomhetens interesser, begrensning av smitte og ivaretakelse av arbeidstakere. Vi har laget en kort oppsummering av noen av de mest aktuelle problemstillingene akkurat nå.

Koronavirus Arbeidsrett/personvern

Hva er konsekvensene av at arrangementer avlyses og at mange avbestillinger hotellopphold og planlagte konferanser?

Kan hotell eller konferansesentre kreve betaling dersom kunden avbestiller hotellovernatting, konferanser, foredrag, selskaper osv.?

Koronavirus