Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
code

Black Box Medicine

I siste utgave av Computerworld skriver Iver Jordheim Brække og Stian Hultin Oddbjørnsen om utviklingen av beslutningsstøttesystemer kombinert med kunstig intelligens.
Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett

Det snakkes mye om dette i helsetjenesten, der helsepersonell kan bruke kliniske beslutningsstøttesystemer i forbindelse med å fastsette en medisinsk diagnose på en pasient.

Kliniske beslutningsstøttesystemer reiser også juridiske problemstillinger, for eksempel hvis helsepersonellet ikke skjønner eller er uenig i en diagnose fastsatt av beslutningsstøttesystemet.

Les hele artikkelen av Kluges tech-team i Computerworld nr. 3 februar - 2021: Black Box Medicine (PDF).