Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Bilde: Fotballspill

Det er ikke rom for å skylde på teknisk feil når tilbudet ikke leveres tidsnok

Det er grunn til å stille spørsmål ved om tilbyderen også kan pålegges risikoen for svakheter og feil i konkurransegjennomføringsverktøyet, som oppdragsgiver stiller til disposisjon, skriver Kluge-advokat Ronny Rosenvold i denne artikkelen på anbud365.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Med virkning fra 1. juli 2018 ble samtlige offentlige oppdragsgivere pålagt å ta i bruk elektroniske kommunikasjonsmidler, såkalte konkurransegjennomføringsverktøy, for blant annet å motta tilbud. Det er oppdragsgiver som bestemmer hvilken teknisk løsning som skal benyttes. Hva er konsekvensen av at tilbyder ikke får levert tilbudet tidsnok som følge av tekniske utfordringer? Domstolen har ved flere anledninger slått fast at det er tilbyders ansvar, skriver Rosenvold på anbud365. 

- Jeg mener det imidlertid er grunn til å stille spørsmål ved om tilbyderen også kan pålegges risikoen for svakheter og feil i konkurransegjennomføringsverktøyet, som oppdragsgiver stiller til disposisjon. Det er tross alt oppdragsgiver som har valgt leverandør av konkurransegjennomføringsverktøy. En ganske åpenbar analogi ville være at døren inn til oppdragsgiver er låst når tilbyderen kommer for å levere tilbudet. Er det ikke rimelig at oppdragsgiver da vil måtte akseptere at tilbudet leveres på en alternativ måte? Poenget er at oppdragsgiver i dette tilfellet er den som vanskeliggjør leveringen av tilbudet i tide.

Les hele artikkelen på anbud365.