Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
brakkerigg

En brakkerigg til besvær? Om søknadsplikt og dispensasjonskrav for midlertidige tiltak

Når kan midlertidige tiltak – slik som brakkerigger – oppføres uten særskilt søknad om byggetillatelse og/eller dispensasjon fra reguleringsplan eller arealdel i kommuneplan? Hvor lenge kan slike tiltak stå? Hvordan må man i slike tilfeller forholde seg til ulike byggegrenser fastsatt i arealplaner og etter veilovens regler, og hvem må man eventuelt forholde seg til av offentlige myndigheter i en slik sammenheng?
Eiendom og entreprise Fast eiendom

Les artikkelen til Erlend Aarli, Anders Elling P. Johansen og Harald S. Kobbe på Idunn.no | Tidsskrift for eiendomsrett