Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Foto: Sebastián León Prado/Unsplash

Frykter flaggekrøll i fly-emisjon

Investorer kan komme til å bryte børslovgivningen, og markedet kan gå glipp av viktig informasjon. Norwegian-emisjonen aktualiserer en ulogiskhet i reglene.
Industri, handel og finans Børs/verdipapirrett Selskapsrett/M&A

Handelen i tegningsretter de neste ukene vil kunne snu rundt på listen over de største eierne i Norwegian, uten at det faktisk handles en eneste aksje. Hva investorer skal melde og hva vi andre får vite, er tilsynelatende vel regulert i flaggereglene. Men når det gjelder tegningsretter er det lett å bli forvirret.

Hvem som er store eiere i børsnoterte selskaper er viktig informasjon for markedet. Det vil fort være spennende innsideinformasjon om en IAG eller Fredriksen dukker opp på topp 20-listen i Norwegian. Verdipapirhandelloven sier derfor at investorer med store eierposter skal melde fra til markedet – altså flagge - når eierskapet beveger seg over eller under visse prosentterskler. Flaggeplikten er en del av spillereglene og en viktig del av det opplysningsregimet som bygger tillit rundt handel på regulerte markeder. Derfor er det viktig at alle følger samme regler.

Les hele innlegget til Atle Degré på dn.no