Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Bibel

Kommentar til Konverteringsdommen i Høyesterett (HR-2021-1209-A)

Kluge-advokatene Håvard Berntzen og Steffen Asmundsson har skrevet en kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-1209-A (Konvertering) i Juridika Innsikt. I dommen, som ble avsagt 3. juni 2021, tar Høyesterett stilling til det vanskelige spørsmålet: Hvordan skal forvaltningen og domstolen avgjøre om noens personlige tro er reell?
Tvisteløsning

Saken handlet om en familie fra Afghanistan som ikke ble trodd på sin konvertering av utlendingsmyndighetene. Det ble de heller ikke av Høyesteretts flertall (tre mot to). Konverteringsdommen gir flere nyttige avklaringer om utlendingsrett, særlig knyttet til beviskravet og bevisvurderingen i asylsaker, og om bevisverdien av utsagn fra prester om at konverteringen er reell. Det er første gang konvertering som asylgrunnlag kom for Høyesterett, til tross for rikholdig lagmannsrettspraksis.

Les hele kommentaren på juridika.no.