Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
retning

Noen ansatte tjener jo på kompetansekrav

Høyesterett har slått fast at ansiennitet ikke kan karakteriseres som en «hovedregel», og at andre kriterier som kompetanse og dyktighet kan få avgjørende vekt ved nedbemanning. I lys av mediedebatten de siste dagene kan det likevel fremstå som at både NHO og LO vant frem med sine synspunkter.
Industri, handel og finans Arbeidsrett/personvern

Hvorfor står LO så hardt på at ansiennitet skal veie tungt ved nedbemanning?

I DN i dag argumenterer vi for at et svekket ansiennitetsprinsipp ikke innebærer et tap for arbeidstakersiden som sådan. Vi mener at en slik tankegang gir uttrykk for en uriktig forutsetning om at det kun er arbeidsgiver som har interesse av å vektlegge andre forhold enn ansiennitet, og at rettstilstanden Høyesterett nå har stadfestet er velbegrunnet i lys av samfunnsutviklingen.

Les hele innlegget på dn.no

Av advokatfullmektig Kristin Bjørlo Moe, senioradvokat Linn Terese Engvik og jusstudent Ane Sæter.