Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Koronaviruset | Arbeidsgivers verktøykasse

Koronaviruset har fått enorme konsekvenser for norsk arbeidsliv, og vi får en strøm av henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker å vite hvilke muligheter som finnes for å redusere personalkostnader. Nedenfor finner du en stikkordmessig oversikt over hvilke virkemidler som finnes. Vi bistår gjerne med konkrete vurderinger av hvilke tiltak som kan være aktuelle for din virksomhet.
Arbeidsrett/personvern Koronavirus
 •  Permittering av ansatte
  Arbeidsgiver kan permittere dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstakere på en økonomisk forsvarlig måte i en midlertidig periode. Som vi har redegjort for i tidligere nyhetsbrev er permitteringsreglene endret, slik at staten tar en større del av permitteringskostnadene de første 20 dagene av permitteringsperioden.
 •  Pålegg om å ta ferie
  En mulighet er å pålegge ansatte å ta ut ferie. Muligheten for å gjøre dette avhenger litt av hvor mange feriedager det gjelder. Fristene for å pålegge ferieavvikling er også avhengig av hvor mange dager det dreier seg om. Arbeidstaker vil uansett ha rett til å ta ut tre av ferieukene i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september.
 •  Frivillig eller tvungen lønnsreduksjon
  Lønnsreduksjon kan som utgangspunkt ikke pålegges ensidig av arbeidsgiver. Som et alternativ til permittering og / eller oppsigelse kan arbeidsgiver og arbeidstaker imidlertid ble enige om frivillig lønnsreduksjon. Det kan også være mulig å gjennomtvinge lønnsreduksjoner uten en frivillig avtale, men dette krever i så fall en såkalt «endringsoppsigelse».
 •  Arbeidsgivers adgang til å ensidig endre bonus
  Arbeidsgivers adgang til ensidig å endre bonusutbetalinger avhenger av den konkrete bonusavtalen. Endringsadgangen er ulik for individuelle bonusavtaler, generelle bonusavtaler og bonusordninger som er etablert gjennom fast praksis i bedriften. Det kan etter omstendighetene også være mulig å endre bonusutbetalinger for fjoråret, som ennå ikke er utbetalt. Om arbeidsgiver kan foreta endringer i bonusutbetalinger må alltid vurderes konkret.
 •  Arbeidsgivers adgang til å endre de ansattes arbeidstid
  Arbeidsgiver kan foreta endringer i arbeidstiden / arbeidstidsordninger innenfor de rammer som følger av arbeidsgivers styringsrett.
 •  Arbeidsgivers mulighet til å trekke tilbake tilbud om ansettelse
  Har virksomheten inngått en arbeidsavtale med en arbeidstaker som enda ikke har tiltrådt, kan arbeidsgiver gå fra avtalen dersom det foreligger bristende forutsetninger. Om korona-situasjonen er å anse som en bristende forutsetning, må vurderes konkret.
 •  Viktigheten av å registrere all bruk av omsorgsdager
  Stortinget har vedtatt å doble ordningen med omsorgsdager (sykt barn-dager) i 2020, slik at den ordinære kvoten nå er 20 dager per forelder (30 dager per forelder ved tre barn eller mer). Det er viktig at arbeidstakere er nøye med å registrere all omsorgstid, slik at dette kan gi grunnlag for refusjon. Arbeidsgiver skal betale de første tre dagene. Arbeidsgiver kan deretter kreve det overskytende refundert fra NAV.
 •  Oppsigelser
  For noen virksomheter kan det allerede nå konstateres at situasjonen gjør det nødvendig med oppsigelser. I så fall gjelder i utgangspunktet de vanlige reglene om frister og fremgangsmåte. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid i visse situasjoner for å si opp med kortere oppsigelsesfrist enn vanlig (14 dager). Dette vil neppe være mulig for særlig mange arbeidsgivere, men muligens for noen.

 •  Endring av pensjonsordninger
  Et noe mer langsiktig kostnadsreduserende prosjekt kan være å endre virksomhetens pensjonsordning. Også for slike endringer må man følge formelt korrekt fremgangsmåte.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon