Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Intervju med Thea Killengreen

Advokatfullmektig på avdelingen for industri, handel & finans, Oslo

Hva jobber du med i Kluge og hva er det beste med denne jobben?
"Den første tiden i Kluge har jeg fått prøvd meg på en rekke ulike oppgaver innenfor både tvisteløsning og rådgivning. Arbeidsområdene jeg jobber mest med er finansmarkedsrett og finansiering, men jeg har samtidig fått prøve meg på en rekke ulike områder innenfor avdelingen. Tidvis har jeg også fått oppgaver på tvers av avdelingene. Det beste med denne jobben er at jeg får jobbe med så mange faglig dyktig mennesker og spennende oppgaver. Kluge er flinke til å gi fullmektigene stor tillit og tidlig ansvar slik at læringskurven blir veldig bratt. Jeg opplever også å få god oppfølging, og døren er alltid åpen for spørsmål eller veiledning fra seniorene. Det at jeg får samarbeide med flere av seniorene medfører i tillegg at jeg får innblikk i ulik erfaring og stil, noe jeg merker er veldig lærerikt. Kombinasjonen av imøtekommende kollegaer og varierte oppgaver gjør at jeg alltid gleder meg til å komme på jobb."

Hvorfor valgte du å starte karrieren din i Kluge?
"Våren 2017 var jeg praktikant i Kluge, og jeg fikk tidlig i oppholdet et veldig godt inntrykk av både oppgavene og menneskene her. Allerede som praktikant fikk jeg oppleve hvor mye ansvar og god oppfølging fullmektigene og de yngre i Kluge fikk. Den gode atmosfæren og kunnskapen blant de ansatte gjorde valget enkelt for meg. For meg var det åpenbart at Kluge var et bra sted å starte karrieren."

Hvordan er en typisk hverdag for deg i Kluge?
"Hverdagen min er veldig variert og hver dag er forskjellig. Noen dager har jeg korte frister og flere mindre oppgaver, mens andre dager sitter jeg i hovedsak med ett oppdrag som strekker seg over en lengre periode. En typisk dag vil likevel som oftest starte ved kaffemaskinen før jeg gjennomgår med teamlederen min hvilke oppgaver og frister jeg har i løpet av uken. Selv om hverdagen tidvis kan være hektisk tar jeg meg alltid tid til felles lunsj i kantinen. Dette er viktig både for å få et pusterom fra arbeidet, men også for å snakke med kollegaene om hva de driver med om dagen."

Kan du fortelle om det sosiale miljøet på jobb?
"Kluge har et veldig godt sosialt miljø. Det arrangeres jevnlig ulike sosiale og sportslige arrangementer og aktiviteter. Det å trives med kollegaer er viktig for meg, og jeg setter veldig pris på at dette er et stort fokus i Kluge. Den flate strukturen i firmaet bidrar til en god atmosfære på tvers av både stilling og alder. Uavhengig av om det er stressende perioder eller ikke, opplever jeg at det alltid rom for å slå an en prat i gangene eller ved kaffemaskinen."

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?
"Det å jobbe som advokatfullmektig og advokat innebærer mye mer enn å bare være på jussen. Advokatyrket er på lang vei et serviceyrke og jeg tror derfor det er en fordel å vise engasjement og initiativ. Utover det anbefaler jeg alle å teste ut fullmektighverdagen ved å være praktikant i et advokatfirma før en starter. Min største anbefaling er selvfølgelig å søke praktikantopphold i Kluge."