Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Studenttilbud

Praktikant- og skriveplassordningen er våre viktigste rekrutteringskanaler, og mange av våre medarbeidere har blitt rekruttert via disse ordningene.

Kluge har en spennende og lærerik praktikantordning hvor vi legger til rette for at jusstudenter skal få oppleve advokathverdagens gleder og utfordringer, både internt på kontoret og eksternt i møte med klienter. Vi engasjerer praktikanter gjennom hele året ved alle våre kontorsteder og oppholdet varer i fire uker. Vi behandler søknader og gjennomfører intervjuer fortløpende.

Hydro og Kluge har en felles praktikantordning som er spisset mot industrivirksomhet. Ordningen består av ett praktikantopphold per semester, i tillegg til faglige og sosiale arrangementer.

Hvert semester tilbyr vi skriveplass og stipend til dyktige studenter som skal skrive masteroppgave innenfor et relevant tema. Tildelingen skjer etter statuttene til Jon Vegard Lervågs Minnestipend.

Kluges eksamenskurs fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.