Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Realisering av det grønne skiftet og fortsatt vekst i norsk fornybarnæring krever både ekspertise, engasjement og samarbeid på tvers. Kluge har et sterkt team av advokater som kan bistå alle typer aktører i dette segmentet.

Den norske fornybarnæringen representerer en betydelig verdiskapning for landet og sysselsetter et stort antall mennesker. Vannkraftsektoren er bærebjelken i næringen, men en rekke nye sektorer og aktørgrupper vokser gradvis frem. Dette inkluderer land- og havbasert vindkraft, sol og bioenergi. Realisasjon av Norges og verdens klimaambisjoner krever en storstilt elektrifisering av samfunnet. Dette nødvendiggjør en betydelig utbygging av nett-infrastruktur og ladeløsninger, og utvikling og utrulling av smarte løsninger som sikrer tilstrekkelig fleksibilitet og robusthet i kraftsystemet.

I Kluge ønsker vi å være i førersetet når det gjelder å bidra til realiseringen av det grønne skiftet.

Vi ønsker å tilrettelegge for fortsatt vekst i fornybarnæringen gjennom samarbeid og nytenkning i mange former og mellom ulike fagdisipliner. Vi har kjernekompetanse innen energirett, og har også solide fagmiljøer innen konkurranse-, EØS- og statsstøtterett, entrepriserett, selskapsrett og transaksjoner, bank og finansiering, skatt og avgift samt tvisteløsning. Vi har et sterkt engasjement for fornybarsektoren og vil sørge for å gi deg og din virksomhet klare og tydelige råd om alle typer problemstillinger som oppstår i denne bransjen.

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Fighting climate change and promoting climate neutral growth is a defining task. Norway fully supports the European Commission’s comprehensive vision for a European Green Deal, and we want to contribute to its implementation.
Norges foreløpige innspill til EU og European Green Deal

Noen av våre spesialister

Om Fornybar energi og grønn vekst på

Fagforum

Power purchase agreements in Norway – legal pitfalls and future potential

Last year the Norwegian Water Resources and Energy Directorate launched a report prepared by Copenhagen Economics, analyzing the recent development in long-term power trading in Norway. The report shows that the use of PPAs has increased significantly the last few years, and that these PPAs provide a welcomed additional hedging opportunity to the market participants. A PPA may however be used for different purposes and contexts, and there are legal pitfalls to consider. In this article, we aim to shed light on some of the legal aspects and to share our thoughts on the future of PPAs in the Norwegian market.

Første steg i åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk sokkel

Havbunnsmineralloven trådte i kraft 1. juni 2019 og loven skal legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på den norske kontinentalsokkelen. Loven følger samme system som petroleumsloven og stiller krav om at det skal gjennomføres en åpningsprosess, før eventuelle tillatelser eller aktivitet kan settes i gang. Den 12. januar 2021 sendte Olje- og energidepartementet et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel ut på offentlig høring, som markerer starten av åpningsprosessen.

Nytt fra energiretten

I årets siste utgave av vårt nyhetsbrev innen energirett kommenterer vi noen av de seneste endringene i rammevilkår samt enkelte dagsaktuelle saker for aktører i kraftbransjen. Vi ønsker samtidig en riktig god jul og godt nytt år, og ser frem til nye spennende saker og diskusjoner i 2021!