Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Karbonfangst og –lagring (CCS / CCUS)​

Fangst og lagring av CO2 (CCS) vil være sentralt for å redusere CO2-utslipp til atmosfæren og har på norsk sokkel vært gjort i mange år allerede. Fanget CO2 vil også kunne benyttes til produksjon av «blå» hydrogen. Kluge rådgir innen hele verdikjeden.

ccs

Flere av våre advokater har erfaring fra viktige fangst- og lagringsprosjekter på norsk kontinentalsokkel, og har fulgt den regulatoriske utviklingen tett, både i EU og i Norge.

Kluge er valgt som juridisk rådgiver til Gassnova, som er selskapet som norske myndigheter har etablert for å fremme utviklingen av CCS-teknologi og som i disse dager tar del i realiseringen av fullskalaprosjektet Langskip.

Vi rådgir innen:​

  • Regelverket for CO2-lagring, herunder EUs CCS-direktiv og det norske regelverket, inklusiv karbonlagringsforskriften, petroleumsforskriften og forurensningsforskriften ​
  • Ansvar og ansvarsoverføring; grensesnitt​
  • CCS- og CCUS-prosjekter og relaterte leveransekontrakter​
  • Forsknings- og utviklingsavtaler relatert til CCS/CCUS-teknologi​
  • Regelverket om statsstøtte