Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Cleantech

Begrepet cleantech brukes ofte om produkter og tjenester, eller selskaper og teknologier, som bidrar til det grønne skiftet. Dette omfatter for eksempel bærekraftig produksjon og lagring av energi, infrastruktur, energieffektivisering, materialer og materialbruk samt resirkulering/sirkulærøkonomi.

lyspære blant blader

Mange selskaper i cleantech segmentet er typisk teknologiselskaper som tilbyr nye produkter eller smarte løsninger som kan forbedre eksisterende produkter eller tjenester, og mange er i oppstartfasen. ​

Våre advokater i Kluge har kompetansen som kreves for å støtte ulike aktører i dette segmentet med juridisk spisskompetanse og solid kommersiell forståelse.​

Her er noe av det vi kan bidra med:​

  • Samarbeidsmodeller og -avtaler, herunder FoU samarbeid​
  • Kommersialisere og beskytte teknologi og immaterielle verdier​​
  • Selskapsetablering, eierstyring & selskapsledelse​​
  • Finansiering​​
  • Fast eiendom, entreprise, tilgang til infrastruktur​
  • Avtaleforhandlinger​ og tvisteløsning​
  • Rammevilkår og støtteordninger​
  • Gunstige ordninger for start-up selskaper