Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Grønne transaksjoner og finansiering

Realisasjon av Norges og verdens klimaambisjoner krever en storstilt omstillingsprosess. Eksisterende aktører ønsker å bevege seg inn i nye, grønne satsningsområder, mens mange nye selskaper som bidrar med teknologier og smarte løsninger for fremtidens fornybarsamfunn ser dagens lys. Felles for disse nye satsningene er ofte at det kreves kapital og kompetanse knyttet til selskapsetablering, finansiering og notering samt transaksjoner, oppkjøp og restrukturering.

trapp med grønne trær

Kluges M&A team bistår alle typer bedrifter, børsnoterte selskaper, private equity og venture fond med oppkjøp, fusjoner, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjoner, med både norsk og internasjonalt fokus. Vi bistår også ved noteringer, og har den senere tiden særlig bistått selskaper med notering på Euronext Growth.

Her er noe av det vi kan bidra med:

  • Selskapsetablering, eierstyring & selskapsledelse
  • Strategisk rådgivning, forhandlinger og gjennomføring 
  • Egenkapitaltransaksjoner, herunder fisjoner/fusjoner og kapitalendringer
  • Noteringer og veien frem til notering
  • Børs- og verdipapirrett
  • Samarbeidsmodeller og -avtaler
  • Finansiering
  • Gunstige ordninger for start-up selskaper