Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Havvind

Havvind er antatt å være sentralt for å forsyne verden med fornybar energi, hvor bunnfast og flytende havvind vil være en viktig del av fremtidens energisystem. Åpningen av områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvindutbygging og bygging av havvindparken Hywind Tampen gir grobunn for et lokalt hjemmemarked for havvind. Samtidig er norske leverandører godt posisjonert til å konkurrere globalt på leveranse av utstyr og tjenester for havvind.

offshore vindmøller

Våre advokater i Kluge har kompetansen som kreves for å støtte ulike aktører innen havvind. Det gjelder for regulatoriske spørsmål, så vel som på kommersialisering og avtalerettslige spørsmål. ​

Juridisk spisskompetanse og solid kommersiell forståelse hos våre advokater gjør oss i stand til å bistå aktører innenfor dette området.

Her er noe av det vi kan bidra med:​

  • Regulatoriske spørsmål, tolkning av regelverk, forholdet til relevante myndigheter ​
  • Rammevilkår og støtteordninger​
  • Samarbeidsmodeller og -avtaler, herunder FoU samarbeid​
  • Selskapsetablering, eierstyring & selskapsledelse ​
  • Finansiering ​
  • Nettinfrastruktur​
  • Kommersialisere og beskytte teknologi og immaterielle verdier ​
  • Avtaleforhandlinger, herunder prosjektkompetanse og tvisteløsning