Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Hydrogen

Hydrogen er en energibærer som har et betydelig potensial til å redusere utslipp lokalt, nasjonalt og globalt. Det kan også skape verdier for norsk næringsliv. Hydrogen er et satsningsområde for mange land i EU, og får også økende fokus i Norge. En rekke aktører arbeider allerede med flere deler av verdikjeden, både innen teknologiutvikling, næringsutvikling og produksjon samt bruksløsninger.​

boble

Våre advokater i Kluge har kompetansen som kreves for å støtte ulike aktører i hydrogenverdikjeden med juridisk spisskompetanse og solid kommersiell forståelse.​

Her er noe av det vi kan bidra med:​

  • Samarbeidsmodeller og -avtaler, herunder FoU samarbeid​
  • Rammevilkår og støtteordninger​
  • Selskapsetablering, eierstyring & selskapsledelse​​
  • Finansiering​​
  • Fast eiendom, entreprise, tilgang til infrastruktur​
  • Kommersialisere og beskytte teknologi og immaterielle verdier​​
  • Avtaleforhandlinger​​