Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kraftproduksjon og marked

Den norske kraftnæringen representerer en betydelig verdiskapning for landet og sysselsetter et stort antall mennesker. Vannkraftsektoren er bærebjelken i næringen, men en rekke nye sektorer og aktørgrupper vokser gradvis frem. Dette inkluderer land- og havbasert vindkraft, sol og bioenergi.

vannkraft

Produksjon av kraft krever ulike tillatelser fra både privatpersoner og myndigheter, og lovverket stiller en rekke krav som produsentene må forholde seg til. Kostnadseffektiv drift er avgjørende for lønnsomheten, og å sikre riktig regeletterlevelse og redusere juridisk risiko er sentrale elementer i dette. Det norske og nordiske kraftmarkedet er et av verdens mest effektive, og også her stilles det krav til både markedsplasser og aktører. ​

Våre advokater har både inngående kjennskap til rammevilkårene på dette området og en solid forståelse av virksomheten og hvordan kraftmarkedene fungerer.

Her er noe av det vi kan bidra med:​

  • Konsesjoner og offentligrettslige tillatelser​
  • Regulatoriske spørsmål, tolkning av regelverk, forholdet til relevante myndigheter​
  • Erverv av rettigheter til fast eiendom​
  • Kraftsalg, kraftkontrakter (EFET, PPA) og reguleringen av fysisk og finansiell krafthandel​
  • Omsetning av elsertifikater og opprinnelsesgarantier​
  • Kontrakter, transaksjoner og restrukturering/konsolidering​
  • Regeletterlevelse​
  • Tvisteløsning