Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Våre kunder er små og store arbeidsgivere i privat næringsliv og offentlig sektor.

Advokatene i avdelingen har tung faglig ekspertise og kommersiell forståelse, og vi bistår små og store virksomheter og organisasjoner. Blant kundene våre finner du flere av landets største arbeidsgivere innen retail, bygg- og anlegg, energi og teknologi. Avdelingen har mange oppdrag for utenlandske selskaper og yter i tillegg ustrakt bistand til offentlige aktører.

Avdelingen har tung kompetanse på fagområder som EU/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtterett og forvaltningsrett. Avdelingens arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med alle typer problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). 

Advokatene i avdelingen har bakgrunn fra andre forretningsjuridiske advokatfirmaer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, domstolene, Regjeringsadvokaten, Kommuneadvokaten i Oslo, EU-kommisjonen, ESA og departementene. Flere har møterett for Høyesterett.

     

Referanser

Avinors Remote Tower prosjekt - flyvelederne samles i ett kontrollsenter

Kunde:Avinor

Nye kontrakter om drift og videreutvikling av Altinn - over en milliard sparte kroner grunnet innovativ teknologi

Kunde:Altinn

Kluge har på en tydelig og sømløs måte understøttet vår anskaffelse og gitt faglig tyngde på et nytt anskaffelsesområde for Bærum kommune. Vi betrakter salæret som en grunnlagsinvestering i en god rammeavtale.
Christian Sørbye Larsen, Spesialrådgiver Bærum Kommune

Noen av våre spesialister

Om Arbeidsliv og offentlig sektor på

Fagforum

Koronasituasjonen er i bedring, og mange virksomheter vil ha de ansatte tilbake på kontoret. Hva nå?

Når verden nå gradvis normaliseres, ser stadig flere arbeidsgivere et behov for å få sine ansatte bort fra hjemmekontoret og tilbake på arbeidsplassen. Problemstillingen som flere opplever er imidlertid at enkelte ansatte motsetter seg dette, og fortsatt ønsker å benytte seg av hjemmekontor. Kan arbeidstaker kreve å få bli hjemme?

Er det på tide med en rettslig regulering av e-sport?

E-sport har i rekordfart blitt et globalt fenomen med internasjonale turneringer, nasjonale e-sport-ligaer og lag som består av mer eller mindre profesjonelle spillere. – Er tiden moden for at det skapes et rettslig regulatorisk rammeverk rundt e-sport?

Utredning om tilgjengelighetsdirektivet

Direktiv (EU) 2019/882 av 17. april 2019 om krav til tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse («tilgjengelighetsdirektivet») skal gjennomføres i norsk rett. Direktivet har som formål å sørge for en harmonisering av medlemsstatenes regelverk som gjelder tilgjengelighetskrav og sikre bedre flyt av varer og tjenester i EU. Dette skal blant annet gi personer med funksjonsnedsettelser og eldre bedre tilgang til flere produkter og tjenester.