Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Våre kunder er små og store arbeidsgivere i privat næringsliv og offentlig sektor.

Advokatene i avdelingen har tung faglig ekspertise og kommersiell forståelse, og vi bistår små og store virksomheter og organisasjoner. Blant kundene våre finner du flere av landets største arbeidsgivere innen retail, bygg- og anlegg, energi og teknologi. Avdelingen har mange oppdrag for utenlandske selskaper og yter i tillegg ustrakt bistand til offentlige aktører.

Avdelingen har tung kompetanse på fagområder som EU/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtterett og forvaltningsrett. Avdelingens arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med alle typer problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). 

Advokatene i avdelingen har bakgrunn fra andre forretningsjuridiske advokatfirmaer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, domstolene, Regjeringsadvokaten, Kommuneadvokaten i Oslo, EU-kommisjonen, ESA og departementene. Flere har møterett for Høyesterett.

     

Referanser

Avinors Remote Tower prosjekt - flyvelederne samles i ett kontrollsenter

Kunde:Avinor

Nye kontrakter om drift og videreutvikling av Altinn - over en milliard sparte kroner grunnet innovativ teknologi

Kunde:Altinn

Kluge har på en tydelig og sømløs måte understøttet vår anskaffelse og gitt faglig tyngde på et nytt anskaffelsesområde for Bærum kommune. Vi betrakter salæret som en grunnlagsinvestering i en god rammeavtale.
Christian Sørbye Larsen, Spesialrådgiver Bærum Kommune

Noen av våre spesialister

Om Arbeidsliv og offentlig sektor på

Fagforum

Kommersielle tvister – voldgift eller domstolsbehandling?

En betydelig andel av næringslivets kontrakter inneholder voldgiftsklausuler. Det er flere grunner til at partene ofte velger voldgift, men en hovedgrunn synes å være et ønske om sikkerhet for dommere med tilstrekkelig spesialkompetanse. De siste årene har flere større domstoler igangsatt prosjekter med økt spesialisering. Målet er at domstolene skal være et reelt alternativ til voldgift i kommersielle tvister. Utviklingen med økt spesialisering er fulgt opp i Domstolkommisjonens rapport fra 2020. Samtidig er også voldgift i utvikling, særlig i form av økt institusjonalisering. Samlet sett gir dette konkurransen om de kommersielle tvistene fornyet aktualitet.

En ny æra for digital regulering

EU-kommisjonen presenterte den 15. desember 2020 to lovforslag som har til hensikt å gi et rammeverk for regulering av digitale plattformer. Med de to lovforslagene virker EU-kommisjonen å søke en gylden middelvei i sin regulering av det digitale rom.

Nytt lovforslag fra EU: åpenhet om lønn

Europakommisjonen la 4. mars 2021 frem et forslag til nytt direktiv om åpenhet om lønn. Forslaget innebærer bl.a. et forbud for arbeidsgivere mot å spørre arbeidssøkere om hvilket lønnsnivå de har i nåværende eller tidligere stillinger. Dette skal motvirke at uberettigede lønnsforskjeller videreføres ved skifte av jobb.