Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges arbeidsadvokater er spesialister på å navigere i det stadig mer komplekse regelverket som gjelder på arbeidsrettens område. Faggruppens advokater hjelper virksomheter med å etablere enkle og juridisk velfunderte ordninger, som ivaretar den enkelte arbeidsgivers spesifikke behov optimalt. I tillegg bistår vi virksomheter med å finne gode løsninger på fastlåste konflikter.

Faggruppen har lang erfaring med alle problemstillinger innenfor det arbeidsrettslige spekteret. Det innebærer at vi bistår våre klienter med individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). Tjenestene våre omfatter rådgivning i forbindelse med ordinær drift av virksomheten og ved ulike former for omorganiseringer/nedbemanninger og salg. Vi besitter tung kompetanse på viktige områder som arbeidstid og arbeidstidsordninger, varsling og diskriminering, virksomhetsoverdragelse, utsendte arbeidstakere, innleie, konkurranseforbud, pensjon, overvåking av ansatte, HMS og ansvar etter BHF.

Avdelingens advokater har lang erfaring med konfliktløsning og forhandlinger. Hvert år prosederer avdelingen et stort antall arbeidsrettssaker for domstolene. Flere i avdelingen har møterett for Høyesterett.

Avdelingen kan tilby tverrfaglig bistand med erfarne organisasjonspsykologer og karriererådgivere, i forbindelse med organisatoriske endringer, samarbeidsproblemer e.l.

Vi bistår daglig en rekke av landets største arbeidsgivere, både innenfor privat og offentlig sektor. Vi yter også løpende bistand til et større antall internasjonale selskaper, herunder flere oljeselskap og leverandører til olje- og gass næringen.

       

Når jeg snakker med advokater vil de nesten alltid selge meg noe jeg ikke har bruk for. Hos dere får jeg bare et godt råd.
E-post fra en av Norges største arbeidsgivere.

Noen av våre spesialister

Om Arbeidsrett/personvern på

Fagforum

Dom i Stendi-saken: Selvstendig næringsdrivende var reelt sett arbeidstakere

Lagmannsretten har nå avsagt dom i den såkalte Stendi-saken, som mange har omtalt som «århundrets arbeidsrettssak». Resultatet ble at personer som har vært leid inn som oppdragstakere, ble ansett som arbeidstakere. Dette utløste igjen krav på bl.a. overtidsbetaling, pensjonsrettigheter og feriepenger.

Vil GDPR hindre vaksinepass?

Mange husker da Datatilsynet satte ned foten for Folkehelseinstituttets "smitteapp", som skulle gjøre det lettere å spore opp COVID-19-smitten. Begrunnelsen var at appens behandling av personopplysninger ikke var forenlig med kravene i personopplysningsloven - som gjør EUs personvernforordning, GDPR, til norsk lov.

Arbeidsrett: nye lovendringer i kraft 1. juli 2021

To nye HR-relevante lovendringer trer i kraft 1. juli 2021. Den første gjelder en forlenget fortrinnsrett for arbeidstakere som får avviklet sitt arbeidsforhold grunnet virkninger av koronapandemien. Den andre gir Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter varsling. Vi gjennomgår hovedpunktene i endringene nedenfor.