Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vi bistår verdipapirforetak, børsnoterte selskaper og investorer i prosesser og råd knyttet til børsnotering og offentlige tilbud.

Vi rådgir alt fra verdens største banker til små nisjeaktører om finans-markedsregulering og offentligrettslige krav.

Vårt team kombinerer arbeidserfaring fra Finanstilsynet, børs, noterte foretak og finansforetak med en solid faglig tilnærming. Vi er mye brukt som foredragsholdere og kommentatorer i den offentlige debatt.

Referanser

Vi har gjennom flere år bistått Avinor i deres Europeiske obligasjonslånsprogram som finansierer utbygging av flyplasser i Norge.

Kunde:Avinor

They have answered our questions very promptly and to our satisfaction, absolutely, says one client, adding: We were very impressed with the speed and the effort they put into the process.
Chambers & Partners, Capital Markets 2017

Noen av våre spesialister

Om Børs/verdipapirrett på

Fagforum

Hvor tidlig informerer børsnoterte selskaper om finansielle problemer som følge av Korona-tiltak?

Kluge-advokat Atle Degré har skrevet i Finansavisen om når du som børsinvestor kan vente nyheter om at selskapet med kniven på strupen forhandler med banken om endringer i lånevilkår eller økt likviditet. Paradoksalt kan meldinger om dette komme senere enn ordinær selskapsinformasjon.

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.

Frykter flaggekrøll i fly-emisjon

Investorer kan komme til å bryte børslovgivningen, og markedet kan gå glipp av viktig informasjon. Norwegian-emisjonen aktualiserer en ulogiskhet i reglene.