Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge har lang erfaring med å bistå klienter med EU/EØS-rettslige problemstillinger, og følger utviklingen i forbindelse med Brexit tett. Vi har et dedikert team av spesialister med grundig kunnskap om utmeldelsesprosessen, og om de juridiske og økonomiske konsekvensene. Vi kan gi oppdatert informasjon om de pågående forhandlingene, rådgi bedrifter om den potensielle effekten Brexit kan ha for dem, og bidra med å utforme alternative planer.

Den 29. mars 2017 varslet Storbritannia EU formelt om at landet hadde til hensikt å trekke seg ut av EU. Dette innebærer at Storbritannia ikke vil være en del av EU etter 29. mars 2019, med mindre det er enighet mellom Storbritannia og samtlige EU-land om å utsette Brexit-datoen.

I dag er både Norge og Storbritannia, via sitt EU-medlemskap, deltakere i EØS. Dette gjør handel med de fleste varer og tjenester uproblematisk. Det er en stor grad av samordning av lover og regler, og arbeidskraft og kapital kan bevege seg fritt mellom de to landene. Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere, og enhver endring i eksisterende lovgivning kan ha betydelig økonomisk innvirkning og innebære juridiske risiko.

Det er foreløpig lite som er sikkert med hensyn til Brexit, og enda mindre når det gjelder betydningen for Norge. Det er usikkert hvilken innvirkning Brexit vil få på forholdet mellom Norge og Storbritannia og på norske bedrifter med forbindelse til Storbritannia eller britisk forretningskontakt med Norge. Noen sektorer, som luftfart, synes å være særlig sterkt berørt. Andre, som energi eller fiskeri, står overfor en spesielt kompleks juridisk og politisk situasjon, eller er av spesiell betydning for norsk økonomi.

Uansett sektorsærpreg, bør enhver virksomhet med betydelig økonomisk eller juridisk forbindelse til Storbritannia, forberede seg på ulike utfall. Bedrifter som har særlige forretningsmessige forbindelser med Storbritannia bør være på vakt. Det kan for eksempel gjelde norske bedrifter som har et ledd i forsyningskjeden i Storbritannia, som har datterselskaper i Storbritannia eller som er avhengig av arbeidskraft fra Storbritannia. Også finansielle tjenester mellom de to landene kan bli berørt.

Vi kan bistå med å identifisere potensiell risiko, og bidra til å utarbeide risikobegrensende strategier. For å holde deg oppdatert på utviklingen, følg oss på LinkedIn eller besøk vårt fagforum der vi regelmessig legger ut oppdateringer om Brexit.

Noen av våre spesialister

Om Brexit på

Fagforum

Brexit kan få konsekvenser for virksomheter som overfører personopplysninger til og fra Storbritannia

Det er fullt kaos i Storbritannia, og foreløpig ikke avklart om, og eventuelt på hvilken måte, Brexit vil gjennomføres. Dette kan medføre utfordringer for norske virksomheter som overfører personopplysninger til Storbritannia, og det kan være nødvendig å gjøre noen forberedende grep i den forbindelse allerede nå.

Some insights from a conference in Brussels on Brexit’s legal consequences

Amidst daily reports about warring factions in the British government and stalling negotiations between the UK and EU, a conference in Brussels that took place last week took a sober view on the legal consequences of Brexit. In short: They are mind-boggling and perhaps even more complex as previously assumed.

How exposed is your company to Brexit?

The clock is ticking. There is only a little more than one and a half years left until the UK will leave the EU. So far negotiations have not yielded more certainty about the future relationship between the UK and the EU, let alone that of Norway and the EU.