Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vår faggruppe for energirett har bred kompetanse innen alle deler av energiretten. Energiretten omfatter de sentrale rammevilkårene for aktører innen produksjon, transport/overføring, fordeling og omsetning av energi. Hovedfokuset er på elektrisk energi, uansett kilde, men området omfatter også regelverket for fjernvarme.

Energirett er et satsningsområde for Kluge, og et fagområde som med det grønne skiftet og økende fokus fra EUs side blir stadig mer aktuelt og internasjonalt. Medlemmene i vår faggruppe for energirett følger rettsutviklingen på området tett, og har dybdekompetanse blant annet innen rammevilkår og regulatoriske problemstillinger, kontraktsforhandlinger (herunder kraftkontrakter) og med rådgivning inn mot strategiske prosesser og forretningsutvikling. Fagområdet har også grensesnitt til en rekke andre fag- og bransjeområder der Kluge har en sterk posisjon, herunder entrepriserett og fast eiendom, konkurranse-, EØS- og statsstøtterett samt tvisteløsning.

Som en del av Kluges bransjesatsning innen fornybar energi og grønn vekst, har vi som mål å jevnlig publisere nyhetsbrev som gir en rask oversikt over utvalgte nyhetssaker. Sakene vil fokusere på regelverksutvikling innen energiretten i form av endringer i rammevilkår eller sentrale avgjørelser fra domstolene eller forvaltningen. Nyhetsbrevene utgis 3-5 ganger i året. Dersom du er interessert i å stå på vår distribusjonsliste, meld deg på 

Formålet med regelverket er blant annet at de ulike interessene skal bli hørt og vurdert, at tiltakene settes under offentlig kontroll og at det settes nødvendige vilkår for å ivareta de ulike interessene. Lovgivningen skal sørge for en effektiv forvaltning av ressursene våre. Hensynet til en sikker energiforsyning og et velfungerende kraftmarked står sentralt.
Sitat fra energifaktanorge.no

Noen av våre spesialister

Om Energirett på

Fagforum

UK and Norway sign cross-border electricity trade agreement – An acceleration of offshore wind development?

On Thursday September 16th, 2021, Norway and the United Kingdom (“UK”) signed an agreement regarding cross-border trade in electricity, and cooperation on electricity interconnection. The agreement is a follow-up of Norway’s free trade agreement with the UK.

Nytt i energiretten – første kvartal 2021

Her kan du lese om noen av de seneste endringene i rammevilkår innen energirett, samt enkelte dagsaktuelle saker for aktører i kraftbransjen.

Power purchase agreements in Norway – legal pitfalls and future potential

Last year the Norwegian Water Resources and Energy Directorate launched a report prepared by Copenhagen Economics, analyzing the recent development in long-term power trading in Norway. The report shows that the use of PPAs has increased significantly the last few years, and that these PPAs provide a welcomed additional hedging opportunity to the market participants. A PPA may however be used for different purposes and contexts, and there are legal pitfalls to consider. In this article, we aim to shed light on some of the legal aspects and to share our thoughts on the future of PPAs in the Norwegian market.