Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vår avdeling for fabrikasjon og offshore utgjør et av Norges ledende miljøer innen kontraktsrettslig juridisk bistand til petroleumsindustrien.

Vi har i flere tiår bistått oljeselskaper og leverandørbedrifter i petroleumsindustrien med kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring og tvisteløsning i forbindelse med fabrikasjon og offshorearbeid.

Vårt erfarne team har gjennom langvarige og tette bånd med industrien opparbeidet betydelig bransjekunnskap og faglig innsikt i de særlige risikoer og problemstillinger som gjør seg gjeldende ved offshoreprosjekter.

Vi har hatt et nært forhold til olje– og gassbransjen siden 70-årene, og tilegnet oss unik kjennskap til industrien. Med vår juridiske spisskompetanse gir vi effektiv, saklig, strategisk og kommersielt fundert rådgivning.

Vi bistår på alle stadier i kontraktenes forløp, det vil si i anbudsfasen, under forhandlinger, reforhandlinger, gjennomføring og avslutning. Innen fabrikasjon og offshore har våre advokater samlet sett kompetanse innen de aller fleste former for kontrakter og avtaler som benyttes mellom oljeselskaper og leverandører.

Vi legger vekt på en praktisk tilnærming ved vår bistand. Vi er vant til å jobbe tett på klienten og vi leverer et produkt som er praktisk anvendelig for det formål vår bistand skal dekke.

Seamless and result-oriented service. They are always available and always efficient, even within a tight timeframe. They are very quick and proactive in their approach; they can always see the next step.
Legal 500, Oil and Gas 2020