Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Mange norske bedrifter påvirkes allerede negativt av koronaviruset, og stiller spørsmål om hvilke konsekvenser dette gir for virksomheten. Typiske problemstillinger som oppstår kan dreie seg om: avlyste arrangementer, manglende evne til å levere kontraktsgjenstanden, forsikringsrettslige spørsmål, samt diverse arbeidsrettslige spørsmål.

Ekspertteam

Kluge har satt sammen et ekspertteam, som kan bistå innenfor aktuelle fagområder.

Webinarer

Blir publisert fortløpende under arrangementer


Artikler relatert til koronaviruset 

Noen av våre spesialister

Om Koronavirus på

Fagforum

Koronasituasjonen er i bedring, og mange virksomheter vil ha de ansatte tilbake på kontoret. Hva nå?

Når verden nå gradvis normaliseres, ser stadig flere arbeidsgivere et behov for å få sine ansatte bort fra hjemmekontoret og tilbake på arbeidsplassen. Problemstillingen som flere opplever er imidlertid at enkelte ansatte motsetter seg dette, og fortsatt ønsker å benytte seg av hjemmekontor. Kan arbeidstaker kreve å få bli hjemme?

EØS-kompasset | Digitalisering i EØS-retten

Kluges nyhetsbrev om EØS-rett gis ut en gang i kvartalet, og inneholder siste nytt i statsstøtteretten, konkurranseretten og anskaffelsesretten i EU og EØS. I denne utgaven tar vi særlig sikte på det nye EU-regelverket om digitalisering.

Ny lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i arbeid

Fredag 5. mars 2021 foreslo regjeringen å innføre en ny og mer fleksibel lønnsstøtteordning, med det formål å få permitterte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Ordningen vil i første omgang gjelde for perioden 15. mars til 30 juni 2021.