Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Mange norske bedrifter påvirkes allerede negativt av koronaviruset, og stiller spørsmål om hvilke konsekvenser dette gir for virksomheten. Typiske problemstillinger som oppstår kan dreie seg om: permitteringer, sykemeldinger, avlyste arrangementer, manglende evne til å levere kontraktsgjenstanden og forsikringsrettslige spørsmål.

Ekspertteam

Kluge har satt sammen et ekspertteam, som kan bistå innenfor aktuelle fagområder.

 

Artikler relatert til koronaviruset 

 

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Selv om våre kontorer er ubemannet, er våre advokater fullt operative via telefon, e-post eller video

Noen av våre spesialister

Om Koronavirus på

Fagforum

Webinar | Rettslige konsekvenser av koronautbruddet

Kluge inviterer til webinar fredag 3. april kl. 12:30. Webinaret vil gjennomføres av advokater med ekspertise innenfor kontraktsrett, entrepriserett, arbeidsrett og anskaffelsesrett, som vil gjennomgå de problemstillinger vi ser koronautbruddet kan reise for byggherrene, samt hvordan disse bør håndteres.

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Personvern i arbeidsforholdet under koronakrisen

Personvernreglene oppleves som ekstra problematiske i disse tider, når arbeidsgiver har en interesse av å behandle personopplysninger for å avdekke sykdom og verne andre arbeidstakere fra smitte.