Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Våre advokater har opp til 23 års erfaring med bistand til både leverandører og offentlige oppdragsgivere ved gjennomføring av anskaffelsesprosesser i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

Vår faggruppe for offentlige anskaffelser utgjør et av landets største og mest kompetente anskaffelsesrettslige fagmiljø. Kluge har gjennom en rekke år vært rangert blant landets aller beste innen offentlige anskaffelser (band 1).

Hovedtyngden av vår bistand ytes for oppdragsgivere innen IKT, transportsektorene, energisektoren, fast eiendom og entreprise. Vi rådgir innen alt fra valg av anskaffelsesstrategi og utredning av handlingsrom, utforming og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og tilbud, løpende bistand under gjennomføring av prosessen og klage- og tvistebehandling. Våre advokater holder også ofte foredrag innenfor anskaffelsesrettslige emner.

    

Referanser

Bistått ved gjennomføringen av anbudskonkurranser om anskaffelser av kollektivtrafikktjenester i hele Rogaland. Samlet verdi av de 3 operatørkontraktene er ca.6 milliarder kroner.

Kunde:Kolumbus AS

Bistått ved gjennomføring av konkurransepreget dialog for Remote Tower-prosjektet, hvor all flyveledelse i Norge skal samles i ett kontrollsenter.

Kunde:Avinor

Customer-oriented, with quick responses, a high degree of availability and extensive knowledge.
Chambers & Partners, Competition/Antitrust: Public Procurement 2021

Noen av våre spesialister

Om Offentlige anskaffelser på

Fagforum

Normalisering – lovlig og hensiktsmessig

Fra et rettslig perspektiv kan oppdragsgiver gjerne opplyse i konkurransegrunnlaget om man vil normalisere eller ikke, men i mange anskaffelser vil man med støtte i stornemndavgjørelsen til KOFA kunne si at det ikke vil være ulovlig at det valget er gjort uten at det er opplyst om det, skriver Kluge-advokat Alf Amund Gulsvik i et innlegg i Anbud365.

KOFA med prinsipiell avgjørelse om oppdragsgivers plikt til å «normalisere» poengscorer

Den 8. juli 2021 avsa Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjørelse i sak 2021/1000. Saken ble avgjort i stornemnd, og inneholder prinsipielle uttalelser om oppdragsgivers plikt til å foreta såkalt «normalisering» ved evaluering av tilbud.

EFTA-domstolen om gjensidig bebyrdende kontrakter

EFTA-domstolen har i en prejudisiell avgjørelse i sak E-13/19 uttalt seg om grensen mellom offentlige anskaffelser og tilskudd som faller utenfor anskaffelsesregelverket. Dommen er etter vårt syn oppsiktsvekkende, og bryter med tidligere praksis rundt spørsmålet. Dersom dommen tas på ordet, kan den tas til inntekt for at en lang rekke anskaffelser som i dag gjennomføres av offentlige myndigheter i Norge, faller utenfor anskaffelsesregelverket.