Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vi har i en årrekke gitt juridiske og strategiske råd til oljeselskaper, offentlige myndighetsorganer innenfor petroleumssektoren og til servicebedrifter og leverandører til oljeselskaper.

Vi bistår både operatørselskaper og oljeselskaper som ikke er operatører i alle faser av virksomheten.

Vi bistår med inngåelse av langsiktige kontrakter som eksempelvis riggkontrakter, ved overdragelse av rettigheter til lisenser og produserende felt og ikke minst med tvister som oppstår knyttet til klientens inngåtte avtaler. Vi har også rikholdig erfaring når det gjelder å bistå oljeselskaper med juridiske problemstillinger knyttet til den daglige drift.

Avdelingen består av 9 advokater og er en bredt sammensatt innenfor petroleumsrett. Vi er anerkjent for å ha ledende spisskompetanse, og flere av våre advokater innen petroleumsrett er rangert i Chambers & Partners innenfor området «Energy: Oil & Gas».

  • 15

    Vi betjener jevnlig mer enn 15 oljeselskaper som er operatørselskaper på norsk sokkel.
  • 30

    Våre petroleumsrettsadvokater har siden 2010 vært nøkkelpersoner og arbeidet på omfattende lisenstransaksjonsprosesser som samlet utgjør mer enn NOK 30 milliarder i transaksjonsverdi.
  • 20

    Kluge har mer enn 20 års erfaring med å yte råd i alle forhold knyttet til petroleumsvirksomheten

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Referanser

Bistand til Wintershall Norge AS sitt utbyggingsprosjekt Maria i Norskehavet.

Vi har blant annet bistått med i forbindelse med tie-in forhandlinger med andre felt og i forbindelse med kontrahering av riggkontrakt.

Kunde:Wintershall Norge AS

They are always available and always efficient, even within a tight timeframe. They are very quick and proactive in their approach; they can always see the next step.
Chambers & Partners, Energy: Oil & Gas 2018

Noen av våre spesialister