Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Amie Eliassen

Senioradvokat Oslo

+47 994 90 005 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innen EU/EØS-rett, offentlig støtte og konkurranserett

Aktuelle nyheter relatert til Amie Eliassen:

Forslag til ny forvaltningslov – NOU 2019:5

Etter fire års arbeid la Forvaltningslovutvalget den 14. mars i år frem sitt utkast til ny forvaltningslov. Reglene skal være enklere å forstå for borgeren og enklere å bruke for forvaltningen. Den som fryktet radikale endringer i borgernes rettigheter kan imidlertid puste lettet ut. På mange punkter foreslås loven videreført.

Samarbeid om tilbud – også kjeder må være oppmerksomme på konkurransereglene!

I høst ble seks virksomheter tilknyttet elektrikerkjeden El Proffen ilagt til sammen over 18 millioner kroner i gebyr av Konkurransetilsynet for ulovlig tilbudssamarbeid. Saken har relevans for enhver virksomhet som vurderer å samarbeide om tilbud – uavhengig av bransje.

Bransjer

Fagområder

Amie er tilknyttet faggruppene for EØS/EU-rett/statstøtte og selskapsrett/M&A.

Hun arbeider med rådgivning i prosjekter knyttet til EØS-avtalens regler, herunder hovedsakelig statsstøtterett og konkurranserett. Hun bistår også med rådgivning innen selskaps- og transaksjonsrett.

Amie har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen og en LL.M. fra King's College London.

Amie har også arbeidserfaring fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel, hvor hun arbeidet som trainee i konkurranse- og statsstøtteavdelingen. Der arbeidet hun med problemstillinger knyttet til EØS-avtalens statsstøtte- og konkurranserettsregler.