Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Anders Heieren

Partner Oslo

+47 982 94 522 Last ned CV / Last ned vcard

Gode løsninger i kompliserte saker innenfor norsk og internasjonal skatterett

Aktuelle nyheter relatert til Anders Heieren:

Skatte- og avgiftsendringer foreslått i revidert budsjett 2021

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2021, fremlagt den 11. mai, foreslått enkelte skatte- og avgiftsendringer. De viktigste forslagene oppsummeres kortfattet i det følgende.

Rentefradrag og nøytralitet

Selskaper som får avskåret rentefradrag på konsernlån etter skatteloven § 6-41 må vurdere å endre skattemeldingen, eller å klage på skattefastsettingen.

Skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 ble fremlagt i dag, 7. oktober 2020. Budsjettet bærer fortsatt preg av den pågående pandemien, men fokuset er i mindre grad myntet på direkte tiltak knyttet til virusutbruddet, og et større fokus på omstillingen av norsk økonomi for vekst og for det grønne skiftet.

Kluge i Finansavisen | Fornybar kraft – uten naturinngrep – stanses av skatt

Kluge-advokat Anders Heieren har nylig skrevet en artikkel i Finansavisen om skatteregler og fornybar energi.

Bransjer

Fagområder

Anders bistår selskaper med rådgivning knyttet til skatterettslige problemstillinger, samt klagesaker og rettssaker. Han har en omfattende erfaring både fra Finansdepartementet, som VP Tax i et globalt konsern og mangeårig partner og leder for internasjonal skatt i et «Big4» revisjonsselskap. Han samarbeider tett med andre faggrupper i tilknytning til transaksjoner og omstruktureringer. Bred erfaring sikrer at han raskt kan identifisere de sentrale problemstillingene og de beste løsningene.

Han bistår også innenfor særskatteregimene for petroleum og skipsfart, og er prosessfullmektig for store selskaper i flere tvistesaker knyttet til internprising og verdsettelser.