Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Andrea Fjæstad Amundsen

Advokat Oslo

+47 984 09 322 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning, særlig innenfor arbeidsrett og personvern

Aktuelle nyheter relatert til Andrea Fjæstad Amundsen:

Fougnerutvalget: Vil stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser

Det skapte stor debatt i Norge da regjeringen i 2015 innførte en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som åpnet for en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder. Onsdag leverte Fougnerutvalget sin utredning om fremtidens arbeidsliv. Et flertall i utvalget ber om at regjeringen fjerner den omstridte adgangen til midlertidige ansettelser fra 2015.

Endringer i permitteringsregler, og fremgangsmåten ved permittering

Fredag 13. mars la regjeringen frem en rekke tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av COVID-19. Siden da har det pågått forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Stortinget har i dag, 16. mars, blitt enige om midlertidige tiltak som skal begrense både arbeidsgivers og arbeidstakers økonomiske tap som følge av koronaviruset. Nedenfor finner du de arbeidsrettslige tiltakene Stortinget har blitt enige om.

Ny dom om nedbemanning i Høyesterett

Hvordan skal arbeidsgiver vurdere om ansatte kan tilbys annet passende arbeid istedenfor nedbemanning? En ny dom fra Høyesterett går nærmere inn på denne problematikken.

Bransjer

Fagområder

Andrea er tilknyttet Kluges avdeling for arbeidsrett og offentlig sektor i Oslo. Hun er med i faggruppen for arbeidsrett og personvern, og jobber hovedsakelig innen disse områdene.

Hun har bred erfaring med de løpende utfordringer som oppstår i arbeidet med ledelse, HR og personalspørsmål, både i offentlig og privat sektor. Rådgivningen dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, inkludert bl.a. ansettelse, oppsigelse, omstillings- og nedbemanningsprosesser, innleie og arbeidstid. Andrea har også bred erfaring med å gjennomføre undersøkelse av varsler etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.

Videre har Andrea også erfaring fra domstolene, og prosederer jevnlig for retten. Hun har også i flere år vært brukt som sensor i arbeidsrett og forvaltningsrett I ved Høgskolen i Innlandet.