Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Anette Sande

Advokat Bergen

+47 412 89 404 Last ned CV / Last ned vcard

Arbeider med fast eiendom og transaksjoner og har spesialkompetanse innen skatt og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Anette Sande:

Webinar 16. april | Drift og utleie av næringseiendom - med særlig fokus på koronakonsekvenser

Kluge inviterer til webinar torsdag 16. april. Vi har tilpasset vårt tidligere annonserte seminar «Drift og utleie av næringseiendom» til en enda mer aktuell tematikk. Vi håper med dette å kunne dekke et generelt informasjonsbehov, og i tillegg svare på konkrete spørsmål om utviklingen av leiekontrakter og konsekvensene av koronatiltakene.

Bransjer

Fagområder

Anette har jobbet i Kluge som advokatfullmektig siden september 2015, og som advokat siden oktober 2017. Hun er ansatt i Kluges avdeling for eiendom og entreprise i Bergen, og arbeider innenfor begge rettsområdene.

Anette er tilknyttet Kluge sine faggrupper for eiendom, skatt og tvisteløsning, og har hovedsakelig arbeidet som rådgiver knyttet til diverse eiendomsrettslige problemstillinger for private utbyggere og byggherrer.

Anette har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med valgfagene skatterett I, skatterett II og grunnleggende selskapsrett. Masteroppgaven hennes faller inn under fagområdet internasjonal skatterett, og gjelder etablering av fast driftssted etter kriteriet i OECDs mønsteravtale art. 5 nr. 3. I oppgaven foretas en nærmere analyse av tidsberegning, med særlig vekt på betydningen av avbrudd, merarbeid, identifikasjon og forholdet til tidsfristen i OECD art. 5 nr. 1.