Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Arne Torsten Andersen

Partner Oslo

+47 971 47 338 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og løsningsorientert bistand innen alle deler av EØS-retten

Aktuelle nyheter relatert til Arne Torsten Andersen:

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Mulig tilpasning av statsstøtteregelverket for å imøtese de økonomiske følgekonsekvensene av koronaviruset

Det vies mye oppmerksomhet til hvilke økonomiske tiltak som kan eller bør iverksettes for å begrense de negative ringvirkningene av koronaviruset, både i EØS og her i Norge. Flere løsninger til antatte finansierings- og likviditetsutfordringer er kommet frem i media. For eksempel at myndighetene skal være mer fleksible iht. innkreving av en rekke offentlige gebyrer og skatter. Eller at det offentlige rett og slett må gå inn med kapital i utsatte foretak eller næringer gjennom kriselån eller tilskudd.

Bransjer

Fagområder

Arne arbeider med alle deler av EØS-retten, herunder offentlige anskaffelser, statsstøtte, konkurranserett og reglene om fri bevegelighet.

Han bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører med gjennomføringen av offentlige anskaffelser og har særlig erfaring fra betydelige infrastrukturprosjekter.

Arne bistår også ofte offentlige virksomheter med organisering og tilrettelegging av næringsvirksomhet, for å sikre at slik virksomhet er i overenstemmelse med anskaffelsesrettslige og statsstøtterettslige regler.

Arne har blant annet bakgrunn fra juridisk avdeling i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) og har omfattende prosedyreerfaring for EFTA- og EU-domstolen.

Arne er mye brukt som foredragsholder innenfor ulike EØS-rettslige emner, og underviser ved UiO i offentlige anskaffelser.