Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Arne Torsten Andersen

Partner Oslo

+47 971 47 338 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og løsningsorientert bistand innen alle deler av EØS-retten

Aktuelle nyheter relatert til Arne Torsten Andersen:

EFTA-domstolen med viktig prinsippavgjørelse: Finansiering av offentlige e-helseløsninger rammes ikke av statsstøtteforbudet

Kluge har bistått Helse- og omsorgsdepartement og Direktoratet for e-helse med å skape et solid (statsstøtte)rettslig grunnlag for utvikling, levering og finansiering av offentlige e-helseløsninger som for eksempel helsenorge.no, e-resept og helsenettet.

Kronikk i Europower | Kapitaltilgangen til fornybarprosjekter må ikke hindres

Realisering av Norges og Europas visjoner om et nullutslippssamfunn krever fleksible eierskapsmodeller og bred kapitaltilgang.

Kluge har bistått Kommunal- og moderniseringsdepartementet med godkjenning av statsstøtte til Ice i forbindelse med koronakrisen

I går godkjente EFTAs overvåkningsorgan ESA en betalingsutsettelse til 2025 for lisensavgifter på totalt ca. 550 millioner for mobilselskapet Ice. Tiltaket skal sørge for at investeringer i Norges tredje mobilnett kan fortsette til tross for koronakrisen (covid-19).

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Bransjer

Fagområder

Arne arbeider med alle deler av EØS-retten, herunder offentlige anskaffelser, statsstøtte, konkurranserett og reglene om fri bevegelighet.

Han bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører med gjennomføringen av offentlige anskaffelser og har særlig erfaring fra betydelige infrastrukturprosjekter.

Arne bistår også ofte offentlige virksomheter med organisering og tilrettelegging av næringsvirksomhet, for å sikre at slik virksomhet er i overenstemmelse med anskaffelsesrettslige og statsstøtterettslige regler.

Arne har blant annet bakgrunn fra juridisk avdeling i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) og har omfattende prosedyreerfaring for EFTA- og EU-domstolen.

Arne er mye brukt som foredragsholder innenfor ulike EØS-rettslige emner, og underviser ved UiO i offentlige anskaffelser.