Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Aslak Støen

Assosiert partner Oslo

+47 930 60 744 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, med særlig fokus på eiendomsutvikling og leie/utleie

Aktuelle nyheter relatert til Aslak Støen:

Sameier og borettslag – hva med fysiske fellesmøter under dagens smitteverntiltak?

Dagens smitteverntiltak medfører en rekke rettslige og praktiske utfordringer – også for eierseksjonssameier og borettslag. Vi mottar i disse dager henvendelser fra eierseksjonssameier og borettslag knyttet til blant annet avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger. Nedenfor skisseres noen utgangspunkt for hvilke regler som gjelder på dette området, samt mulige praktiske tilnærminger.

Bransjer

Fagområder

Aslak Støen har mange års bred erfaring med fast eiendoms rettsforhold, både innen bolig- og næringseiendom. Han har særlig arbeidet med eiendomsutvikling og leiekontrakter, men også kjøp og salg, og har bistått en rekke ulike privat- og næringsaktører samt det offentlige.

Aslak har bistått i alle faser av en lang rekke eiendomsutviklingsprosjekter av ulikt omfang. Erfaringen spenner fra mindre prosjekter med ren boligutbygging, til flere av de store prosjektene med blanding av bolig-, nærings- og infrastrukturformål. Bistanden er regelmessig knyttet til planlegging og gjennomføring av selskapsrettslig og eiendomsjuridisk strukturering, ofte i nær tilknytning til skatte- og avgiftsoptimal innretting. Sentralt i denne bistanden står håndtering av ulike typer kontrakter (SPA, entreprisekontrakter mv.), seksjonering, tinglysingsmessige forhold (herunder konsesjon og dokumentavgift), samt prosesser med det offentlige f.eks. om utbyggingsavtaler.

Aslak har også bred erfaring innen leiekontrakter, både hva gjelder forhandlinger, utarbeidelse, løpende oppfølging og avvikling. Aslak har bl.a. betydelig erfaring med håndtering av misligholdssituasjoner på leietakersiden, herunder tvangsfravikelsesprosesser. Aslak har også vært involvert ved revisjon av de ulike bransjemalene for både bolig- og næringsleie som regelmessig utgis og oppdateres av Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Aslak holder jevnlig foredrag og kurs for klienter og bransjeaktører. Han har også publisert en rekke artikler, herunder for Estate.